Strona główna » Konkursy » Gry edukacyjne
gry_edukacyjne

Gry edukacyjne

Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów
w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej
i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Realizacja przedsięwzięć prowadzona jest przy ścisłej współpracy z placówkami resortów edukacji i środowiska, jak również administracji samorządowej. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekolog.

Realizacja przedsięwzięć prowadzona jest przy ścisłej współpracy z placówkami resortów edukacji i środowiska, jak również administracji samorządowej.

Termin nadsyłania prac:

31/10/2019

Warunki udziału W KONURSIE

 • Uczestnictwo w konkursach z nagrodami firmy JBL jest możliwe tylko online na udostępnionej przez JBL stronie konkursów z nagrodami. Zależnie od ogłaszanego konkursu z nagrodami uczestnik musi w danym czasie gry całkowicie odpowiedzieć online na zadane przez JBL pytania konkursowe, przesłać w formie elektronicznej prace/ odpowiedzi lub potwierdzić online
  swój udział przyciskiem „Dołącz teraz”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie z nagrodami online.
 • Uprawnionym do uczestnictwa jest osoba, która ukończyła 18 lat, ma miejsce zamieszkania w kraju członkowskim UE – wyjątkiem są kraje członkowskie EFTA. Nie są uprawnieni do ucze stnictwa pracownicy firmy JBL GmbH & Co.KG, oraz inne osoby biorące bezpośredni udział w opracowywaniu i wdrażaniu tego konkursu z nagrodami oraz bliscy wyżej wymienionych osób. Warunkiem uczestnictwa w konkursie z nagrodami online.
 • Nagroda jest określona każdorazowo w opisie konkursu na stronie internetowej JBL. Ewentualne pokazane zdjęcia nagrody są przykładowe i mogą występować różne warianty koloru, modelu, i in. JBL zastrzega sobie prawo wybrania jako nagrody innego przedmiotu równorzędnego pod względem rodzaju i jakości. Ewentualne koszty dodatkowe związane z korzystaniem z nagrody, przykładowo koniecznych urządzeń dodatkowych lub wydatków, obciążają zwycięzcę.
 • Jeżeli do uczestnictwa w konkursie wymagane jest wykonanie i przekazanie dzieła (np. zdjęcia, nagrania wideo, pisemnej aplikacji lub innych danych etc.), prawo autorskie, jeżeli jest chronionym prawem autorskim, przysługuje dalej zasadniczo danemu uczestnikowi. W momencie przekazania odpowiedniego dzieła uczestnik przyznaje firmie JBL nieodpłatne prawo do stałego prezentowania go na stronie JBL.
 • Nagroda jest określona każdorazowo w opisie konkursu na stronie internetowej JBL. Ewentualne pokazane zdjęcia nagrody są przykładowe i mogą występować różne warianty koloru, modelu, i in. JBL zastrzega sobie prawo wybrania jako nagrody innego przedmiotu równorzędnego pod względem rodzaju i jakości. Ewentualne koszty dodatkowe związane z korzystaniem z nagrody, przykładowo koniecznych urządzeń dodatkowych lub wydatków, obciążają zwycięzcę.Zgłoszenia

 • Uczestnictwo w konkursach z nagrodami firmy JBL jest możliwe tylko online na udostępnionej przez JBL stronie konkursów z nagrodami. Zależnie od ogłaszanego konkursu z nagrodami uczestnik musi w danym czasie gry całkowicie odpowiedzieć online na zadane przez JBL pytania konkursowe, przesłać w formie elektronicznej prace.
 • Uczestnictwo w konkursach z nagrodami firmy JBL jest możliwe tylko online na udostępnionej przez JBL stronie konkursów z nagrodami. Zależnie od ogłaszanego konkursu z nagrodami uczestnik musi w danym czasie gry całkowicie odpowiedzieć online na zadane przez JBL pytania konkursowe, przesłać w formie elektronicznej prace.
 • Uczestnictwo w konkursach z nagrodami firmy JBL jest możliwe tylko online na udostępnionej przez JBL stronie konkursów z nagrodami. Zależnie od ogłaszanego konkursu z nagrodami uczestnik musi w danym czasie gry całkowicie odpowiedzieć online na zadane przez JBL pytania konkursowe, przesłać w formie elektronicznej prace.
 • Uczestnictwo w konkursach z nagrodami firmy JBL jest możliwe tylko online na udostępnionej przez JBL stronie konkursów z nagrodami. Zależnie od ogłaszanego konkursu z nagrodami uczestnik musi w danym czasie gry całkowicie odpowiedzieć online na zadane przez JBL pytania konkursowe, przesłać w formie elektronicznej prace.