Strona główna » Szkolenia

Trwa nabór trenerów projektu

Przez 2 lata zamierzamy przeszkolić 720 liderów edukacji. Zapraszamy nauczycieli i edukatorów (np. z nadleśnictw) oraz wszystkich chętnych kitórzy chcą przyczynić się do edukacji proekologicznej.

Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt realizowany jest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW nr 5.5 „Między dziedzinowe. Edukacja ekologiczna”, V nabór 2017 r.” Realizacja przedsięwzięć prowadzona jest przy ścisłej współpracy z placówkami resortów edukacji i środowiska, jak również administracji samorządowej. Projekt realizowany jest przez grupę specjalistów.

Szkolenia odbędą się w 4 odrębnych ośrodkach, zlokalizowanych w 4 województwach (od łódzkiego po podlaskie).

osrodek

Ośrodek szkoleniowy “Lasy Polskie”

Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce.

Dane kontaktowe

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn

tel. 22 7150 300, – centrala
tel. 22 7150 305 – portiernia
fax 22 7200 397
e-mail: ibl@ibles.waw.pl

osrodek

Ośrodek szkoleniowy “Twój las”

Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce.

Dane kontaktowe

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn

tel. 22 7150 300, – centrala
tel. 22 7150 305 – portiernia
fax 22 7200 397
e-mail: ibl@ibles.waw.pl

osrodek

Ośrodek szkoleniowy “Lasy Polskie”

Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce.

Dane kontaktowe

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn

tel. 22 7150 300, – centrala
tel. 22 7150 305 – portiernia
fax 22 7200 397
e-mail: ibl@ibles.waw.pl

osrodek

Ośrodek szkoleniowy “Twój las”

Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce.

Dane kontaktowe

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn

tel. 22 7150 300, – centrala
tel. 22 7150 305 – portiernia
fax 22 7200 397
e-mail: ibl@ibles.waw.pl

Lista dostępnych szkoleń

Szkolenie “Jak zapobiegać pożarom w lasach”

Data szkolenia: 27.09.2019

Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt realizowany jest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW nr 5.5 „...

Czytaj więcej

Szkolenie “Jak zapobiegać pożarom w lasach”

Data szkolenia: 27.09.2019

Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt realizowany jest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW nr 5.5 „...

Czytaj więcej

Zgłaszając się do projektu otrzymujesz

 • materiały szkolenioweDobrze przygotowane materiały mery- toryczne to pierwszy krok do stworzenia każdego szkolenia. Wpływają nie tylko na jakość samego kursu, ale także ułatwiają proces.
 • wyżywienieDobrze przygotowane materiały mery- toryczne to pierwszy krok do stworzenia każdego szkolenia. Wpływają nie tylko na jakość samego kursu, ale także ułatwiają proces.
 • noclegDobrze przygotowane materiały mery- toryczne to pierwszy krok do stworzenia każdego szkolenia. Wpływają nie tylko na jakość samego kursu, ale także ułatwiają proces.
 • kontaktyDobrze przygotowane materiały mery- toryczne to pierwszy krok do stworzenia każdego szkolenia. Wpływają nie tylko na jakość samego kursu, ale także ułatwiają proces.
 • darmowy tranbsportDobrze przygotowane materiały mery- toryczne to pierwszy krok do stworzenia każdego szkolenia. Wpływają nie tylko na jakość samego kursu, ale także ułatwiają proces.
 • materiały szkolenioweDobrze przygotowane materiały mery- toryczne to pierwszy krok do stworzenia każdego szkolenia. Wpływają nie tylko na jakość samego kursu, ale także ułatwiają proces.
 • wyżywienieDobrze przygotowane materiały mery- toryczne to pierwszy krok do stworzenia każdego szkolenia. Wpływają nie tylko na jakość samego kursu, ale także ułatwiają proces.
 • zniżki i rabatyDobrze przygotowane materiały mery- toryczne to pierwszy krok do stworzenia każdego szkolenia. Wpływają nie tylko na jakość samego kursu, ale także ułatwiają proces.

Zgłoś się na szkolenie


  Biorąc udział w projekcie przyczyniasz się do ochrony lasów oraz wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie klęsk żywiołowych w lasach.

  Poradnik "Klęski Żywiołowe w Lasach

  kleski

  Aby uniknąć pożarów w lasach należy przestrzegać po dsawowych zasad: Zabronione jest: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

  Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane lorem ipsum dolor.

  Pobierz