Woda

woda

Jakie są zagrożenia dla lasów ?

Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Realizacja przedsięwzięć prowadzona jest przy ścisłej współpracy z placówkami resortów edukacji i środowiska, jak również administracji samorządowej. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekolog.

Zagrożenia dla lasów:

 • pożary powierzchniowe i wierzchołkowe
 • zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu i siarki
 • huraganowe wiatry powodujące wiatrołomy i wiatrowały
 • przymrozki wczesne i późne
 • gradacje szkodliwych owadów
 • susza fizjologiczna i powodzie

Czy wiesz że ?

 • Aby uniknąć pożarów w LESIE należyAby uniknąć pożarów w lasach należy przestrzegać podsawowych zasad: Zabronione jest: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenie tytoniu.
 • Aby uniknąć pożarów w LESIE należyAby uniknąć pożarów w lasach należy przestrzegać podsawowych zasad: Zabronione jest: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenie tytoniu.
 • Aby uniknąć pożarów w LESIE należyAby uniknąć pożarów w lasach należy przestrzegać podsawowych zasad: Zabronione jest: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenie tytoniu.
 • Aby uniknąć pożarów w LESIE należyAby uniknąć pożarów w lasach należy przestrzegać podsawowych zasad: Zabronione jest: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenie tytoniu.
 • Aby uniknąć pożarów w LESIE należyAby uniknąć pożarów w lasach należy przestrzegać podsawowych zasad: Zabronione jest: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenie tytoniu.
 • Aby uniknąć pożarów w LESIE należyAby uniknąć pożarów w lasach należy przestrzegać podsawowych zasad: Zabronione jest: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenie tytoniu.
 • Aby uniknąć pożarów w LESIE należyAby uniknąć pożarów w lasach należy przestrzegać podsawowych zasad: Zabronione jest: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenie tytoniu.
 • Aby uniknąć pożarów w LESIE należyAby uniknąć pożarów w lasach należy przestrzegać podsawowych zasad: Zabronione jest: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenie tytoniu.

Jak przeciwdziałać pożarom w lasach ?

 • Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego.
  Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 • Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego.
  Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 • Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego.
  Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 • Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego.
  Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Poradnik "Klęski Żywiołowe w Lasach

kleski

Aby uniknąć pożarów w lasach należy przestrzegać po dsawowych zasad: Zabronione jest: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane lorem ipsum dolor.

Pobierz